Program promocije čistije proizvodnje u hotelijerstvu

Program promocije čistije proizvodnje u hotelijerstvu (CP3 Hospitality – Cleaner Production Promotion Programme for the hospitality industry) se provodi u sklopu PHARE 2006 Nacionalnog programa “Enabling the Civil Society Sector for active contribution in the pre-accession process in the Area of Environmental Protection and Sustainable Development“. Nositelj Projekta je neprofitno udruženje iz Austrije CENTRIC AUSTRIA INTERNATIONAL (CAI), a partner, uz Zakladu  Sveučilišta u Rijeci, Centar za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci (CPCR). Ciljevi projekta jesu smanjenje potrošnje vode i energije u sektoru hotelijerstva, jednom od najvažnijih ekonomskih sektora u Hrvatskoj, povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva u području čistije proizvodnje te osnaživanje svijesti o važnosti efikasnije uporabe energije i potrošnje vode u hrvatskom društvu. Ostvarenju ovih ciljena pridonijela je edukacija udruga i studenata o osnovnim principima čistije proizvodnje koju će u projektu provesti eksperti voditelja projekta – austrijskog neprofitnog udruženja i sveučilišnog Centra za čistiju proizvodnju u Rijeci. Europska unija je osigurala financiranje ovog projekta u iznosu od 98,750.84 eura. Više…

CP3

Ovaj projekt u sklopu PHARE programa Europske komisije rezultat je projekta Zaklade „Znanjem do sredstava, znanjem za Europu“. Zaklada se kao partner na poziv Centra za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci i Centric Austria International odazvala suradnji u sklopu ovog projekta.
Riječ je o projektu promocije čistije proizvodnje u hotelijerstvu. Mjesto provedbe projektnih aktivnosti područje je Kvarnera, Istre, Dalmacije i kontinentalne Hrvatske. Projekt će trajati 12 mjeseci a provodit će se u partnerstvu s gore navedenim institucijama, i to Centric Austria International kao glavnim nositeljem projekta te Centrom za čistiju proizvodnju Sveučilišta u Rijeci i Zakladom Sveučilišta u Rijeci kao projektnim partnerima.
Ciljevi projekta za potrebe prijave istoga vrlo su jasno definirani te ih zajedno s očekivnim rezultatima donosimo u nastavku.

Ciljevi projekta:

* smanjenje potrošnje vode i energije u sektoru hotelijerstva, jednom od najvažnijih ekonomskih sektora u RH,
* povećanje znanje i kapaciteta organizacija civilnog društva u području čistije proizvodnje,
* osnaživanje svijesti o važnosti efikasnije uporabe energije i potrošnje vode u hrvatskom društvu

Očekivani rezultati:

* izrađeni edukacijski i pripremni materijali o čistijoj proizvodnji u hotelijerstvu u RH,
* izrađen informativni web portal, integriran sa web portalima udruga koje sudjeluju na projektu,
* educirano 5 članova udruga o osnovnim principima čistije proizvodnje,
* provedeno najmanje 15 radionica širom Hrvatske za gospodarske subjekte iz sektora hotelijerstva sa približno 150 sudionika
* educirano 5 studenata Sveučilišta u Rijeci o osnovnim principima čistije proizvodnje i metodologiji prijenosa znanja o načinima primjene mjera čistije proizvodnej
* mjere (opcije) čistije proizvodnje primijenjene u najmanje 5 gospodarskih subjekata iz sektora hotelijerstva

Partneri na projektu:

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora