Obveze korisnika

Obveze korisnika sredstava Zaklade su sljedeće:

Korištenje donacije
•  Dodijeljena sredstva ne smiju se, bez odobrenja Zaklade, upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim za
izvedbu prijavljene djelatnosti.
•  Primatelj je dužan na zahtjev Zaklade, u razumnom roku, omogućiti uvid u tijek djelatnosti,
dokumentaciju o realizaciji djelatnosti i korištenju sredstava.
•  Primatelj je dužan vratiti Zakladi sva neupotrijebljena sredstva, odnosno naknaditi sredstva koja
nisu iskorištena u sladu s Ugovorom.
•  Primatelj je dužan naknaditi Zakladi svu štetu koju bi mogla pretrpjeti zbog povrede odredaba
Ugovora o načinu i svrsi korištenja dodijeljenih sredstava.

Izvještavanje o realizaciji djelatnosti i korištenju sredstava
•  Primatelj se obvezuje da će pravodobno podnijeti Zakladi potpuno i cjelovito Završno izvješće o
obavljenoj djelatnosti na obrascu i prema uputama navedenima u dokumentima u prilogu.
•  Završno izvješće o obavljenoj djelatnosti mora biti podneseno najkasnije do datuma navedenog u
Ugovoru.
•  Primatelj se obvezuje da će Zakladu izvijestiti o izvorima i iznosima sredstava za djelatnost koja je
predmet ovog Ugovora, a koje je primio tijekom vremena do podnošenja Završnog izvješća.

Izvještavanje javnosti
•  Primatelj je dužan prigodom izvještavanja javnosti o provedbi djelatnosti i njezinim rezultatima
izričito navesti da je projekt podržan sredstvima Zaklade te istaknuti logotip Zaklade na svim
promotivnim i ostalim materijalima financirane djelatnosti.
•  Ukoliko se radi o sufinanciranoj izdavačkoj djelatnosti u primjerku izdanja primatelj je dužan uz
logotip Zaklade istaknuti sljedeći tekst: “Tiskanje ove knjige/časopisa/brošure/i sl. omogućeno je uz
financijsku potporu Zaklade Sveučilišta u Rijeci temeljem Ugovora (Klasa: navesti klasu Ugovora,
Ur.broj: navesti ur. broj Ugovora). Mišljenja izražena u ovoj navesti vrstu izdanja su mišljenja autora
i ne izražavaju nužno stajalište Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Dokumenti:
Upute za izradu završnog izvješća (.pdf 275 KB)
Obrazac za podnošenje završnog izvješća (.doc 60 KB)

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora