Natječaji

 

Zaklada dodjeljuje jednokratne potpore članovima Sveučilišta u Rijeci isključivo putem natječaja.

Opći natječaji Zaklade su:
a) središnji natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na kojem se sredstva dodjeljuju u četiri različite
    kategorije (izdavačka djelatnost, organizacija znanstvenih skupova, sudjelovanje na znanstvenim
    skupovima i studentske aktivnosti) i
b) natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci za godišnju nagradu, na kojem se dodjeljuje nagrada u pet
    kategorija (prema područjima znanosti i umjetnosti te za životno djelo).

Dodatni natječaji Zaklade su natječaji koji se raspisuju za pojedine natječajne kategorije iz središnjeg natječaja u dodatnim terminima, a u slučaju prikupljene dodatne količine financijskih sredstava za njihovo financiranje.

Tematski natječaji su natječaji koje Zaklada raspisuje kada se za to ukaže potreba i financijska mogućnost. Tematski natječaji se tipično raspisuju u tri slučaja:
a) radi financiranja projekta ili usluge kojom se zadovoljava konkretna potreba znanstveno-nastavne
    sastavnice ili lokalne zajednice
(primjerice, natječaj za izradu mrežnih stranica pojedine sastavnice
    ili pojedine jedinice lokalne samouprave);
b) radi financiranja projekata kojima se izvršavaju strateške smjernice Zaklade Sveučilišta u Rijeci
    (vidi pod Prioriteti i strateški ciljevi Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2008. – 2012.) i
c) radi izbora studenata za sudjelovanje u pojedinoj edukaciji koju provodi Zaklada.

U nastavku dajemo okvirni godišnji hodogram raspisivanja natječaja.

GODIŠNJI HODOGRAM NATJEČAJA

1) Središnji natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci (izdavačka djelatnost, organizacija znanstvenih skupova,
   sudjelovanje na znanstvenim skupovima i studentske djelatnosti)
    – raspisivanje natječaja: početak ožujka
    – natječaj otvoren: mjesec dana
    – rezultati natječaja: početak lipnja

2) Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci
    – raspisivanje natječaja: studeni – prosinac
    – natječaj otvoren: do 1. veljače naredne godine
    – rezultati natječaja: do 1. travnja naredne godine
    
3) Dodatni natječaji (prema mogućnostima)
    – raspisivanje natječaja: listopad – studeni
    – natječaj otvoren: mjesec dana
    – rezultati natječaja: siječanj – veljača naredne godine

4) Tematski natječaji (prema potrebi i mogućnostima)

Navedeni hodogram je samo informativne naravi. Točan datum i sadržaj raspisanih natječaja određuje se sukladno dinamici prikupljenih sredstva za svaku kalendarsku godinu pojedinačno.

Kontaktirajte nas ukoliko želite primati obavijesti o raspisanim natječajima i ostalim aktivnostima Zaklade.

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora