Realizator 2018.: Upute za predaju rješenja poslovnih slučajeva

Realizator, zaklada, poslovni slučaj, sveučilište

Dragi realizatori i realizatorice, približavamo se roku za predaju rješenja poslovnih slučajeva, stoga vas donosimo nekoliko važnih uputa.

PREDAJA RJEŠENJA POSLOVNOG SLUČAJA

Rješenje poslovnog slučaja predajete OVDJE (link https://form.jotformeu.com/83232172971355) na način da ispunite formular i upload-ate rješenje poslovnog slučaja. Rok za predaju rada je 21. studenog 2018. u 23:59h. Nakon isteka navedenog roka, rješenje neće biti moguće uploadati. Kod predaje rada, potrebno je ujedno i imenovati osobu ili osobe koje će rad prezentirati na završnici Realizatora.

FORMA RADA I NAZIV

Rad molimo nasloviti IME TIMA_PODUZEĆE (npr. LAMPICA_GEOTECH). Rad mora biti u .pdf formatu. Propisani font je ARIAL, veličina slova 11, prored 1,15, a broj stranica rada je ograničen na maksimalno pet (na uključujući naslovnu stranicu, sadržaj i priloge). Molimo vas da na naslovnoj stranici navedete ime poduzeća, naziv poslovnog slučaja (ili naziv rješenja poslovnog slučaja), datum, te ime tima.

POTVRDA O STUDENTSKOM STATUSU

Svi studenti i studentice koji predaju rješenje poslovnog slučaja dužni su dostaviti potvrdu o studentskom statusu kao dokaz da su studenti Sveučilišta u Rijeci ili Veleučilišta u Rijeci. Potvrdu je moguće dobiti u referadi, na studomatu ili preko usluge e-građanin. Potvrdu je potrebno dostaviti na mail realizator@uniri.hr do 30. studenog 2018. za sve članove tima. Molimo da odgovorna osoba ispred tima dostavi potvrde za sve članove u jednom mailu.

PITCHING TRENING & COMPETITION

Prethodno završnici Realizatora, održat će se pitching trening 26. i 27. studenog od 16:30 do 19 sati u STEP RI (Radmile Matejčić 10a, Kampus) na kojemu ćete steći iskustvo i uvježbati prezentacijske vještine izlaganja vašeg rješenja u tri minute. Samo timovi koji predaju svoj rad ulaze u natjecateljski modul Realizatora i mogu sudjelovati na treningu. Prijave za trening bit će otvorene 22. studenog 2018.

Završnica Realizatora Pitching day competition održat će se 3. prosinca 2018. s početkom u 13 sati u STEP RI. Izlaganja će bodovati stručni žiri kojeg čini predstavnik/ca poduzeća, partnera STEP RI i Zaklade. Nakon izlaganja, poduzećima će biti dostavljeni vaši pismeni radovi. Ukupan zbroj bodova usmenog i pismenog djela čine pobjednike Realizatora 2018.

PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

Pobjednici će biti objavljeni u petak, 14. prosinca 2018. Nagrađujemo prva tri mjesta za svako poduzeće, kao i najaktivniji tim LEARN modula.

Želimo vam puno sreće!

VAŽNI DATUMI

17.11. Rok za prijavu na posljednju LEARN edukaciju Stvaranje uspješnih inovacija (PRIJAVNICA)
19.11. Edukacija Stvaranje uspješnih inovacija, 17 h, STEP RI
21.11. Rok za predaju poslovnih rješenja (LINK), 23:59 h
22.11. Tribina (Ne)uspjeh: Moja priča, 19 h, RIHUB (Ivana Grohovca 1a)
22.11.  Otvorene prijave za pitching trening (do 25.11.)
26. i 27.11. Pitching trening,  16:30 sati, STEP RI
30.11. Rok za predaju potvrde o studentskom statusu
3.12. Pitching day competition, 13 sati, STEP RI
14.12. Proglašenje pobjednika Realizator 2018.

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora