Česta pitanja

•  Možete li nam dodijeliti sredstva za … mimo natječaja?
Ne. Zaklada dodjeljuje sredstva isključivo na temelju rezultata natječaja.

•  Mogu li se prijaviti na natječaj Zaklade, a nisam zaposlen, niti sam student na Sveučilištu u Rijeci?
Ne. Na natječaje Zaklade mogu se prijaviti samo članovi Sveučilišta u Rijeci i iznimno oni koji su nekim projektom ili dugoročnijom suradnjom vezani za Sveučilište.

•  Kako ću znati kad će se raspisati natječaj?
Središnji natječaj za dodjelu sredstava raspisujemo na proljeće svake godine, a ovisno o količini sredstava kojom raspolažemo u danom razdoblju, postoji mogućnost za raspisivanje dodatnih natječaja. Okvirni godišnji hodogram natječaja možete pogledati ovdje.

•  Što znači mogućnost retroaktivne dodjele sredstava?
Budući da nije moguće vremenski uskladiti raspisivanje natječaja sa svakom pojedinom aktivnošću potencijalnih korisnika, Zaklada Vam omogućuje da prijavite već izvršenu djelatnost ukoliko je ona započela nakon isteka roka za prijavu istovrsnog prethodnog natječaja. Primjerice, ukoliko se konferencija na kojoj ste sudjelovali održala u rujnu, možete se prijaviti na natječaj za sudjelovanje na znanstvenim skupovima koji će Zaklada raspisati u listopadu te godine.

•  Dobio/la sam sredstva od Zaklade za sudjelovanje na konferenciji. Mogu li, u slučaju spriječenosti odlaska na tu konferenciju, upotrijebiti dobivena sredstva za sličnu konferenciju?
Dodijeljena sredstva ne smiju se, bez odobrenja Zaklade, upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim za izvedbu prijavljene djelatnosti. Možete, dakle, uputiti zahtjev za prenamjenom sredstava Upravnom odboru Zaklade.

•  U kojem roku moram podnijeti završno izvješće?
Završno izvješće dužni ste podnijeti najkasnije do datuma navedenog u članku 4. Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade.

•  U kojoj formi moram podnijeti završno izvješće?
Potpuno i cjelovito Završno izvješće o obavljenoj djelatnosti dužni ste podnijeti na priloženom Obrascu za podnošenje završnog izvješća te sukladno uputama.

•  U čemu se sastoji moja obveza izvještavanja javnosti?
Kao primatelj Zakladinih sredstava, dužni ste prigodom izvještavanja javnosti o provedbi djelatnosti i njezinim rezulltatima izričito navesti da je projekt podržan sredstvima Zaklade. Logotip Zaklade u formatu za tisak dostupan je ovdje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas.

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora