Što financiramo

Zaklada dodjeljuje jednokratne potpore članovima Sveučilišta u Rijeci isključivo putem natječaja.

Opći natječaji Zaklade su:
a) središnji natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci, na kojem se sredstva dodjeljuju u četiri različite kategorije (izdavačka djelatnost, organizacija skupova, sudjelovanje na skupovima i studentske aktivnosti)
b) natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci za godišnju nagradu, na kojem se dodjeljuje nagrada u pet kategorija (prema područjima znanosti i umjetnosti te za životno djelo).

Dodatni natječaji Zaklade su natječaji koji se raspisuju za pojedine natječajne kategorije iz središnjeg natječaja u dodatnim terminima, a u slučaju prikupljene dodatne količine financijskih sredstava za njihovo financiranje.

Tematski natječaji su natječaji koje Zaklada raspisuje kada se za to ukaže potreba i financijska mogućnost. Tematski natječaji se tipično raspisuju u tri slučaja:
a) radi financiranja projekta ili usluge kojom se zadovoljava konkretna potreba znanstveno-nastavne sastavnice ili lokalne zajednice (primjerice, natječaj za izradu mrežnih stranica pojedine sastavnice ili pojedine jedinice lokalne samouprave);
b) radi financiranja projekata kojima se izvršavaju strateške smjernice Zaklade Sveučilišta u Rijeci i
c) radi izbora studenata za sudjelovanje u pojedinoj edukaciji koju provodi Zaklada.

U nastavku dajemo okvirni godišnji hodogram raspisivanja natječaja.

GODIŠNJI HODOGRAM NATJEČAJA

1) Središnji natječaj Zaklade Sveučilišta u Rijeci

  • izdavačka djelatnost

– raspisivanje natječaja: studeni/prosinac
– natječaj otvoren: mjesec dana
– rezultati natječaja: 2 mjeseca od zatvaranja natječaja

  •  sudjelovanje i organizacija skupova (znanstvenih/stručnih skupova i umjetničkih programa)

– raspisivanje natječaja: svibanj/lipanj
– natječaj otvoren: mjesec dana
– rezultati natječaja: 2 mjeseca od zatvaranja natječaja

  • studentske aktivnosti

– raspisivanje natječaja: studeni/prosinac
– natječaj otvoren: mjesec dana
– rezultati natječaja: 2 mjeseca od zatvaranja natječaja

2) Natječaj za dodjelu nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci
– raspisivanje natječaja: lipanj/srpanj
– natječaj otvoren:  mjesec dana
– rezultati natječaja: 2 mjeseca od zatvaranja natječaja

3) Dodatni natječaji (prema mogućnostima)

4) Tematski natječaji (prema potrebi i mogućnostima)

Navedeni hodogram je samo informativne naravi. Točan datum i sadržaj raspisanih natječaja određuje se sukladno dinamici prikupljenih sredstva za svaku kalendarsku godinu pojedinačno.

Kontaktirajte nas ukoliko želite primati obavijesti o raspisanim natječajima i ostalim aktivnostima Zaklade.

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora