Kako donirati

Znanost pokreće svijet.
Doniraj znanost, podržite rad Zaklade Sveučilišta u Rijeci
jer „društvo znanja” jedina je alternativa „društvu koga znaš”.

Svaka vaša, pa i najmanja donacija, od velikog je značaja za naše studente, mlade znanstvenike i našu zajedničku budućnost.

Ulaganjem u Zakladu Sveučilišta u Rijeci sigurni ste da ćemo vašim novcem raspolagati na transparentan, nepristran, objektivan i socijalno odgovoran način. Prikupljena sredstva doniramo isključivo temeljem neovisnih i stručnih evaluacija te o tome redovito, potupno i pravovremeno izvješćujemo naše osnivače i sve donatore neovisno o iznosu donacije. Od svog osnutka 2003. godine, Zaklada je prikupila i u sveučilišnu zajednicu distribuirala više od 7 milijuna kuna.

Zaklada sredstva prikuplja i dodjeljuje putem nekoliko fondova. Svaki od fondova ima svoje specifične ciljeve i kriterije za dodjelu sredstava. Donirajući Zakladu, možete sami odlučiti u koji od fondova Zaklade želite da se vaš novac uplati te time i u koju će se svrhu iskoristiti.

 

Kampanja

Vjetar u leđa znanja

Fond „Maestral“

namijenjen je sufinanciranju studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Rijeci u obliku mjesečne stipendije.

Fond „Burin“

namijenjen je sufinanciranju poslijediplomskih studija (doktorskih i specijalističkih studija u RH i inozemstvu, odnosno magistarskih znanstvenih studija u inozemstvu) u obliku mjesečne stipendije tijekom studija uz godišnje podnošenje izvješća Zakladi Sveučilišta.
Korisnik može imati najviše 35 godina života, treba biti zaposlenik Sveučilišta u Rijeci ili imati prebivalište na području PGŽ uz obvezu zapošljavanja/zadržavanja prebivališta u razdoblju od 5 godine po završetku studija.

Fond „Tramontana“

namijenjen je postdoktorskom usavršavanju mladih znanstvenika s područja PGŽ u razdoblju od 3 do 12 mjeseci u priznatim institucijama u RH i inozemstvu u obliku jednokratne stipendije.
Korisnik treba imati doktorat znanosti, najviše 40 godina života, biti zaposlenik Sveučilišta u Rijeci ili imati prebivalište na području PGŽ uz obvezu zapošljavanja/zadržavanja prebivališta u razdoblju od 3 godine po završetku istraživanja/usavršavanja.

 

Kampanja

Rijeka z(n)a znanje

Edukacije, akcije i programi u sklopu kampanje su: Vještine javnog izlaganja, Škola održivog razvoja, Međunarodna razmjena studenata i Sveučilištarci volontiraju.

Ciljevi kampanje su:

  • osigurati studentima besplatne edukacije,
  • pružiti im znanja i vještine koji im nisu osigurani tijekom redovnog studiranja u sklopu kolegija koji im se nude na fakultetima,
  • osposobiti ih za konkurentnost na tržištu rada,
  • dati im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima koje potiču društvenu odgovornost i osjetljivost prema zajednici, akademsku izvrsnost i etičnosti, ideje zakladništva i filantropije,
  • povezati sveučilišnu zajednicu (kroz ovaj projekt konkretno studente) s lokalnom i regionalnom zajednicom radi sinergijskog doprinosa izgradnje društva znanja,
  • poticanje mobilnosti mladih i umrežavanje (omogućiti im odlazak izvan Hrvatske kako bi upoznali druge kulture i život u društvenoj i akademskoj zajednici).

O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora