O nama

Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je 17. siječnja 2003. godine Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (Klasa: UP/I-230-01/02-01/61, Ur. broj: 514-09-02-03-4) kao samostalna neprofitna organizacija. Zaklade Sveučilišta u Rijeci izdvojena je iz Sveučilišta u Rijeci, ali integrirana u njegove ciljeve i programe te odgovorna za njihovo postizanje – prvenstveno za razvoj Sveučilišta u Rijeci. Zaklada podržava mnoge aktivnosti na Sveučilištu za koje ne postoji potpora države a koje se odnose na sva tri područja djelovanja i sveučilišnog života: nastavno, istraživačko i služenje zajednici u kojoj djeluje.

Osnivači Zaklade, odnosno zakladnici jesu Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Zakladnici godišnje doprinose i u korist Zaklade uplaćuju iznos od najmanje 100.000,00 kuna.

Zakladu vodi Upravni odbor, neovisno tijelo koje donosi odluke ključne za rad Zaklade. Planovi, strategije, evaluacije projekata i promocija Zaklade provodi se kroz rad Upravnog odbora i stručnih povjerenstava. Članove stručnih povjerenstava bira Upravni odbor na prijedlog ravnateljice, a prema kriterijima stručnosti i njihovih zasluga u akademskoj zajednici.

Zaklada prikuplja kapital kojim pomaže izgrađivanje infrastrukture potrebne za pokretanje istraživanja i za unaprjeđenje nastave, pomaže uspješne studente, podržava inicijative vezane za razvoj lokalne zajednice, razvoj fakulteta i ostale projekte koji su prioritetni za Sveučilište u Rijeci. Darovi i donacije koriste se isključivo za prosperitet Sveučilišta.

Rad Zaklade, projekti i financiranje potpuno su dostupni javnosti.

 


Zaklada Sveučilišta u Rijeci dio je svjetske inicijative Ujedinjenih naroda Global Compact (Svjetski sporazum).
Ova inicijativa pokrenuta je 2000. godine s ciljem povezivanja poslovnog sektora s agencijama Ujedinjenih naroda, vladama i civilnim društvom u podržavanju temeljnih društvenih vrijednosti iz područja ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije.
Zaklada se potpisivanjem sporazuma obvezala da će u svoje poslovanje ugraditi 10 propisanih principa za odgovorno poslovanje te da će putem njihove praktične primjene pružati primjer drugima.

 

Zaklada Sveučilišta u Rijeci također je članica The Talloires Network – međunarodne organizacije institucija posvećenih jačanju civilne misije i društvene odgovornosti sveučilišta osnovane 2005. godine od strane Sveučilišta Tufts iz SAD-a (Medford, Massachusetts).

 


Svrha Zaklade je trajno pružanje novčane potpore akademskoj zajednici i promocija sljedećih aktivnosti:

 • podrška znanstveno-istraživačkim projektima, programima i novim studijima na Sveučilištu i u cijeloj akademskoj zajednici:
 • podrška projektima koji su bitni za gospodarski i društveni razvoj lokalne i područne (regionalne) zajednice,
 • podrška u osnivanju novih studija, posebice poslijediplomskih,
 • podrška projektima transformacije nastavnih programa i prilagodba sustavu ECTS,
 • fond za gostujuće profesore i za nastavnike koji su bitni za održavanje postojećih i otvaranje novih studija i za pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata,
 • podrška kolaborativnim znanstveno-istraživačkim projektima,
 • podrška istraživanjima koja imaju lokalno, područno (regionalno) i globalno značenje u poboljšanju zdravstvene zaštite, zaštiti okoliša, poticanju održivog ekonomskog razvitka i uvođenju i razvijanju novih tehnologija,
 • razvijanje centra izvrsnosti,
 • obogaćivanje knjižnica i poboljšanje knjižničkog standarda;

 

 • potpora djelatnicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima za njihovo znanstveno i stručno usavršavanje;
 • nagrađivanje značajnih dostignuća na području znanosti i umjetnosti;
 • podrška u izdavačkoj djelatnosti na području znanosti i umjetnosti:
 • objavljivanje udžbenika, knjiga i monografija važnih za unapređenje nastave i znanstvenog rada na Sveučilištu,
 • objavljivanje elektronskih verzija nastavnih sadržaja – na web stranicama ili (interaktivnim) nastavnim CD-ima,
 • objavljivanje znanstvenih radova;
 • obogaćivanje sveučilišnog kampusa:
 • razvijanje znanstveno-istraživačkih laboratorija,
 • opremanje laboratorija i prostora za nastavu,
 • razvijanje biblioteka,
 • podrška programima studentskih udruga,
 • ulaganje u sportske i kulturne sadržaje kampusa;
 • novčana potpora studentima:
 • podrška najboljim studentima (stipendije za dodiplomski i poslijediplomski studij),
 • školovanje studenata u inozemstvu (dodiplomsko i poslijediplomsko),
 • poboljšanje studentskog standarda.

 

 


Misija Zaklade je:

 • osigurati budućnost Sveučilišta u Rijeci,
 • podržavati misiju Sveučilišta u Rijeci u obrazovanju, istraživanju i služenju zajednici,
 • stvoriti svijest o značenju Sveučilišta za razvitak lokalne i regionalne zajednice,
 • razviti svijest o potrebama suradnje pojedinaca, gospodarskih subjekata, ustanova i lokalne zajednice radi postizanja zajedničkog cilja razvoja društva i njegove integracije u suvremenu Europu.

 


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora