Promotivni materijal-MAIN

Promotivni materijal

Promotivni materijal Zaklade Sveučilišta u Rijeci osmišljen je i prvi puta tiskan u sklopu akcije “Rijeka z(n)a znanje” 2006. godine. Materijal svojim sadržajem promiče znanost i kulturu, a istodobno je izraz lokalnih i regionalnih posebnosti i identiteta grada Rijeke i šire regionalne zajednice.

Na materijalima (majice, blokovi, kalendari, magneti, slike, torbe i dr.) su otisnute karikature riječkog strip crtača Ivana Miškovića koji je posebno za tu prigodu izradio seriju “12 x crno”. Serija prikazuje motive znanstvenih i kulturnih ličnosti koji su živjeli ili djelovali u Rijeci ili na širem regionalnom području. Oni uključuju:
Ivanu Brlić Mažuranić
Vinka Frančiškovića
Janka Polić Kamova
Julija Klovića
Ivana Mažuranića
Mlikaricu
Andriju Mohorovičića
Josipa Pančića
Franju Petrisa
Frana Supila
Nikolu Teslu
Ivana Zajca

Cjenik promotivnog materijala
MAJICE (muške i ženske; M, L i XL veličina) – 50,00 kn
BLOK A4 (na jedan od likova iz kolekcije) – 15,00 kn
BLOK A5 (na jedan od likova iz kolekcije) – 10,00 kn
MAGNET (na jedan od likova iz kolekcije) – 5,00 kn

Ukoliko ste zainteresirani za kupnju slobodno nam se obratite na naš broj telefona 051 40 65 86 ili e-poštom na zaklada@uniri.hr.
Narudžbu ćemo napraviti u skladu s Vašim željama i stanjem naših zaliha.


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora