Prioriteti

Prioriteti i strateški ciljevi Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2013. – 2017. godine:

 

1. Razvijanje mehanizama prikupljanja sredstava za znanstvene, istraživačke i studentske svrhe Sveučilišta u Rijeci, s posebnim naglaskom na:

–         mobiliziranje sredstava lokalnih i regionalnih trgovačkih društva, poduzetnika i fizičkih osoba,

–         prekogranično i regionalno povezivanje s relevantnim institucijama,

–         korištenje sredstava EU.

 

2. Promicanje društvene odgovornosti članova Sveučilišta u Rijeci prema lokalnoj i regionalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na:

–         strogo pridržavanje znanstveničke i akademske čestitosti,

–         etičke standarde i dobre akademske prakse,

–         povezivanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta s potrebama zajednice,

–         volontiranje, društveno koristan rad i javni angažman.

 

3. Promicanje ideje društva znanja, s posebnim naglaskom na:

–         pomaganje mladim istraživačima i razvoju modernih oblika nastave (predavačkih metoda i mehanizama za kreativnost i inovacije, uključujući i obrazovanje nastavnika),

–         stvaranja epistemičkih zajednica/ekspertnih skupina za javne potrebe i potrebe u gospodarstvu,

–         pomaganje  znanstvene publicistike i časopisa,

–         doprinos studentskom standardu (stipendiranje studenata temeljem kumulativnih uvjeta izvrsnosti i socijalnih kriterija).

 

4. Promicanje ideje aktivnog građanstva i studentske populacije, s posebnim naglaskom na:

–         promicanje širokog i slobodnog obrazovanja koje vodi intelektualnoj emancipaciji i političkoj samosvijesti;

–         organizaciju edukacija i obrazovanja za demokraciju te promicanje vrijednosti civilnog društva.

 

5. Promicanje ideje održivog razvoja, s posebnim naglaskom na:

–         znanstvena istraživanja i visoko obrazovanje za javno dobro, održivi i uključivi razvoj društva te gospodarski rast,

–         edukacija, promocija i provedba projekata iz područja društvenog gospodarenja, zaštite okoliša i/ ili ekonomskog razvoja,

–         osnaživanje lokalne zajednice,

–         unapređivanje ravnopravnosti i socijalne kohezije.

 

Prioriteti i strateški ciljevi Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2008. – 2012. godine


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora