Organizacijska struktura

Upravni odbor

Upravni odbor je najviše tijelo Zaklade. Članove Upravnog odbora imenuju osnivači Zaklade i to jednog predstavnika/cu Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka te tri predstavnika Sveučilište u Rijeci. Članovi između sebe biraju predsjednika te zamjenika predsjednika. Nakon isteka četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju.
Članovi upravnog odbora su:

  • prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik
  • mr. sc. Edita Stilin
  • Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
  • Sanda Sušanj, prof.
  • prof. emeritus Bruno Grbac

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica Zaklade predstavlja i zastupa Zakladu. Ravnatelja/icu imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Zaklade.
Ravnateljica Zaklade jest:

izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

 iva.rincic@medri.uniri.hr

 

Administrativno-stručno osoblje

U Zakladi su zaposlene:

Andrea Laurić, mag. nov.

Stručna suradnica za financije i razvojne projekte
andrea.lauric@uniri.hr

Petra Bačić, bacc.oec.

Asistentica za natječaje i projekte

petra.bacic@uniri.hr

Victoria Skandul, bacc. admin. public

Administrativna tajnica Ureda poslodavca

victoria.skandul@uniri.hr

Do konstituiranja postojećih zakladnih tijela 3. studenoga 2003. godine, funkciju privremenog upravitelja Zaklade obnašao je akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci.
Prvi predsjednik Upravnog odbora Zaklade, u razdoblju od 3. studenoga 2003. do 10. svibnja 2005. godine, bio je prof. dr. sc. Petar Šarčević.
U razdoblju od 3. studenoga 2003. do 3. studenoga 2007. godine funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora obnašao je professor emeritus Špiro Milošević.
Funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora obnašao je prof. dr. sc. Božidar Križan od 3. studenoga 2007. do 3. studenoga 2011. godine.
Od samih početaka rada Zaklade, odnosno od 3. studenoga 2003. godine prof. dr. sc. Vidoje Vujić i dr. sc. Nataša Zrilić, prof. visoke škole bili su članovi Upravnog odbora Zaklade (do 3. studenoga 2011. godine). Članovima Upravnog odbora prof. dr. sc. Borisu Pritchardu te prof. emerit. dr. sc. Jurju Sepčiću mandat je istekao 21. rujna 2015. godine.

Funkciju ravnateljice Zaklade u razdoblju od 3. studenoga 2003. do 2. kolovoza 2009. godine obnašala je prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, a od 3. kolovoza 2009. do 1. listopada 2013. izv. prof. dr. sc. Sanja Barić.

U stručnim službama Zaklade radili su Jasmina Čelica, Daria Glavan-Šćulac, Marko Turk, Maja Skočanić, Sandra Nuždić, Iris Matković, Ana Kola, Sanja Lujić Pirc, Magdalena Butina, Aleksandra Ignatoski i Matea Potočnjak.

U ime Zaklade, zahvaljujemo se svima na uloženom trudu, vremenu i entuzijazmu kojima je ostvaren nemjerljiv doprinos kako u fazi konstituiranja, tako i u daljnjoj izgradnji Zaklade i njene prepoznatljivosti u akademskoj i široj lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora