Volonteri

Zaklada Sveučilišta u Rijeci uključuje volontere u razne svoje aktivnosti. Najčešće je riječ o jednokratnim akcijama u kojima studenti – volonteri informiraju posjetitelje različitih manifestacija (poput Smotre Sveučilišta, Sajma novih tehnologija, KamovFesta i sl.) o Zakladi i njenim aktivnostima, te rade na promociji Zaklade putem prodaje promotivnih materijala (majica, blokova, slika, kalendara,..).

Osim jednokratnih akcija, već dvije godine za redom obilježava Međunarodni Dan volontera volonterskom akcijom nastavnog i administrativnog osoblja te studenata Sveučilišta u Rijeci pod nazivom „Sveučilištarci volontiraju“. Prve godine obilježavanja ovog dana volonteri Sveučilišta u Rijeci uređivali su prostor Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka (Lokalitet Sušak) dok je akcija 2009. godine organizirana u suradnji sa Lions Clubom Rijeka te Odjelom za djecu s oštećenjem vida Osnovne škole Pećine, a volonteri su sudjelovali u radionicama izrade taktilnih slikovnica za slijepu djecu predškolskoga uzrasta koja za svoj rad nemaju gotovo nikakvih didaktičkih materijala.
Više o akcijama možete pročitati ovdje:
Sveučilištarci volontiraju 2008.
Sveučilištarci volontiraju 2009.

Zahvaljujemo svim Zakladinim volonterima na uloženom vremenu i trudu!
Ukoliko želite postati volonter Zaklade Sveučilišta u Rijeci javite se na zaklada@uniri.hr (kontakt osoba: Maja Skočanić, koordinatorica volontera).

Korisni linkovi za volontiranje:

 

Arhiva


O nama | Prioriteti | Organizacijska struktura | Temeljni dokumenti | Godišnja izvješća | Djelatnost Upravnog odbora